Stefan Sales Maskinservice AB

Tillverkare

Varukorg  

(tomt)
Allmänna Villkor

Priser
Angivna priser gäller fritt SS Maskinservice:s lager, vi debiterar verklig frakt, samtliga priser angivna exklusive mervärdesskatt.

Betalningsvillkor
Kontant betalning i förskott till BG: 5420-2346, ange ordernummer som referens. Faktura kan förekomma efter överenskommelse.
Fraktkostnad
Slutligt fraktpris räknas fram vid leverans.
Leveranser
Leveranstid anges med år och veckonummer och avser leverans från säljarens lager. Säljaren förbehåller sig rätten till mindre ändringar utan föregående meddelande.

Emballage
Säljarens standardemballage ingår i priserna. Kostnad för pallar, pallkragar och annat eventuellt specialemballage tillkommer.

Äganderättsförbehåll
Levererat gods förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

Returer
Före returer av gods måste köparen alltid kontakta säljarens kundtjänst för godkännande. Godset skall returneras i originalemballage. Om returen beror på köparen krediteras 90% av fakturerat värde. I annat fall krediteras hela beloppet.

Garanti
För alla produkter lämnas minst ett års garanti.

Reklamationer
Reklamationer avseende bristfälligheter i levererat gods skall skriftligen anmälas till säljaren senast 3 dagar efter godsets mottagande. Skulle levererat gods vara felaktigt sker avhjälpande av felet genom reparation eller utbyte av det felaktiga godset. Säljaren avgör vilket av alternativen som felet kan avhjälpas på.
Transportskada
Om skada på gods inträffat under transport ska köparen anmäla detta till transportören enligt dennes bestämmelser.

Ansvar
Säljaren ansvarar inte i något fall för skada som drabbar köparen till följd av att varan orsakat skada på annan egendom. Säljaren är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk från köparen som grundas på skadeståndsanspråk från tredje man eller från av köparen anställd personal.

Force Majeure
Skulle leverans förhindras eller försenas på grund av omständigheter utanför vår kontroll, kan vi utan skadeståndsansvar förskjuta hela eller delar av leverans eller helt säga upp avtalet.

Förbehåll
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning. Av tekniska skäl kan det vara svårt att återge exakta färgnyanser maskindelar etc..

HemHem